Władze szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest:

Fundacja  PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI.

Szkołą kieruje:  dyrektor szkoły – mgr Kamila Lewicka

 

Rada Fundacji:

p. Janusz Kowalski – przewodniczący rady

p. Zuzanna Ignasiak – członek rady

 

 

Zarząd Fundacji:

p. Kamila Lewicka – prezes zarządu fundacji

p. Kinga Lorenc – członek zarządu fundacji

p. Izabela Jaskólska-Stańczak – członek zarządu fundacji

p. Aleksandra Kiszka-Stefanek – członek zarządu fundacji

p. Piotr Arszenik – członek zarządu fundacji