Władze szkoły

Organem prowadzącym szkołę jest:

Fundacja  PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI.

Szkołą kieruje:  dyrektor szkoły – mgr Kamila Lewicka

 

Rada Fundacji:

p. Janusz Kowalski – przewodniczący rady

p. Zuzanna Ignasiak – członek rady

p. Izabela Jaskólska – Stańczak – członek rady

p. Aleksandra Kiszka – Stefanek – członek rady

p. Marzena Białobrzeska – członek rady

p. Piotr Arszenik – członek rady

 

Zarząd Fundacji:

p. Kamila Lewicka – prezes zarządu fundacji

p. Ewa Badowska – Domagała – członek zarządu fundacji

p. Barbara Guran-Szeląg – członek zarządu fundacji