O szkole

Jesteśmy szkołą muzyczną I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia. Posiadamy prawa szkoły publicznej. Pomagamy dzieciom rozwinąć muzyczne zdolności od ponad 25 lat.
Zadzwoń  – opowiemy Ci o nas!

Szkoła od 1991 roku pozwala odkryć i rozwinąć muzyczne zdolności najmłodszych. Szanując wieloletnią tradycję wychodzi naprzeciw nowoczesnej edukacji prowadząc m.in. zajęcia improwizacji oraz Akademię Odwagi. Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach średnich oraz na wyższych uczelniach muzycznych.

Dzieci oprócz nauki gry na instrumencie realizują również program zajęć ogólnomuzycznych.

Szkoła posiada bogatą ofertę edukacyjną, profesjonalną kadrę nauczycielską, współpracuje z placówkami oświatowymi, ośrodkami kultury, organizuje szereg koncertów szkolnych i pozaszkolnych, dąży do rozbudzenia w dzieciach kreatywności i chęci wyrażania siebie poprzez własną twórczość.

Zajęcia odbywają się w małych grupach tak aby możliwe było zadbanie o indywidualny rozwój każdego dziecka.

Jesteśmy dumni z naszej szkoły!

Wiele wysiłku wkładamy by uczynić ją miejscem przyjaznym dla dziecka!