Społeczna Szkoła Muzyczna II st. im. Witolda Lutosławskiego

O szkole  Władze szkoły  Dokumenty szkoły

Plan zajęć  Wymagania edukacyjne

 

Ogłaszamy nabór kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

specjalność instrumentalistyka

  1. Przyjmowanie kandydatów do Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje:
  1. Do przeprowadzenia egzaminów wstępnych Dyrektor Szkoły powołuje komisję egzaminacyjną spośród kadry pedagogicznej Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego.
  2. Z egzaminu wstępnego sporządza się protokół zawierający datę egzaminu, treść egzaminu, otrzymaną ocenę i podpisy członków komisji egzaminacyjnej.
  3. Dla absolwentów Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Warszawie, którzy chcą kontynuować naukę w Społecznej Szkole Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego w Warszawie egzaminy kończące szkołę I stopnia są jednocześnie egzaminami wstępnymi do szkoły II stopnia.
  4. Nabór kandydatów odbywa się w terminach od miesiąca kwietnia poprzedniego roku szkolnego i trwa do końca miesiąca września bieżącego roku szkolnego.
  5. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia (6-letnim) może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ).
  6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego składa następujące dokumenty:
  • ostatnie świadectwo promocyjne szkoły muzycznej I stopnia lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydane przez lekarza specjalistę (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na instrument dęty – specjalisty pulmonologa, w przypadku pozostałych specjalności – lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)
  • wniosek o przyjęcie do Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego w Warszawie /plik do pobrania: .doc , .pdf /

8. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły należy uiścić jednorazową opłatę wstępną w wysokości 440,00 zł na numer konta: 93 2490 0005 0000 4520 7481 5318 

9. Czesne płatne jest przez 10 miesięcy w roku (wrzesień-czerwiec) w wysokości 730,00 zł na numer konta: 93 2490 0005 0000 4520 7481 5318