Terminarz

Zmiany na dzień 04.05.2023.

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

31 sierpnia Rada Pedagogiczna, godz. 14:00

1 września godz. 17:00 spotkanie z Rodzicami nowych uczniów, godz. 17:30 spotkania z nauczycielami przedmiotów indywidualnych

17 listopada Koncert Jesienny, g. 17:30, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

30 listopada Konkurs na projekt Muzycznej Kartki Świątecznej (ostateczny termin składania prac)

Listopad – grudzień Instrumentalne Audycje Klasowe

12 – 20 grudnia PRZESŁUCHANIA ŚRÓDROCZNE (kl. II-VI c6, kl. II-IV c4, SM II st.)

13 stycznia ostateczny termin wystawienia ocen

14 stycznia Rodzinne kolędowanie, g.12:00, Mediateka ul. Szegedyńska 13a

17 stycznia Rada pedagogiczna klasyfikacyjna, g. 17:15

19 stycznia Koncert Zimowy, g. 17.30, Sala Koncertowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29

26 stycznia Audycja uczniów klas pierwszych, godz. 17:15, ul. Conrada 6

28 stycznia Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

1 marca rozpoczęcie rekrutacji, sprawdzian grupowy 13 maja?

10 marca egzamin z fortepianu dodatkowego (SM II st.)

24 marca koncert instrumentów dodatkowych, godz. 17:30, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

25 marca koncert wiosenny, godz. 11:00, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

22 kwietnia III Wewnątrzszkolny Konkurs Bachowski

? 1 czerwca Audycja uczniów kl. I c6, godz. 17:30, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

27 maja Sprawdzian grupowy dla kandydatów do szkoły I st. godz. 10:00

27 maja Egzaminy wstepne dla kandydatów do szkoły II st. godz. 12:00

24 maja-6 czerwca EGZAMINY PROMOCYJNE I KOŃCOWE (kl. II-VI c6, kl. I-IV c4, SM II st.)

7 czerwca ostateczny termin wystawienia ocen

13 czerwca Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

21 i 22 czerwca koncerty doroczne, g. 17.30, Sala Koncertowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29

23 czerwca Rada Pedagogiczna

 

DNI WOLNE OD NAUKI:
31.10 – Dzień Dyrektorski

01.11 – Wszystkich Świętych, dzień ustawowo wolny od pracy

11.11 – Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy
23.12 – 01.01 Zimowa przerwa świąteczna

06.01 – Trzech Króli, dzień ustawowo wolny od pracy
13.02 – 26.02 Ferie zimowe

06.04 – 11.04 wiosenna przerwa świąteczna

01.05 – Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy

02.05 – Dzień Dyrektorski

03.05 – Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy

08.06 – Boże Ciało, dzień ustawowo wolny od pracy

09.06 – Dzień Dyrektorski

23.06 – dzień bez zajęć dydaktycznych

24.06-31.08 – WAKACJE 🙂