Historia szkoły

Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego powstała w 1991 roku. Powołana została do życia decyzjami Kuratorium Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Utworzono ją z inicjatywy rodziców, którzy chcieli, aby ich dzieci miały możliwość rozwijania swoich zdolności oraz właściwego kształtowania muzycznych zamiłowań. Zainteresowanie środowiska, zdolni uczniowie i bardzo dobra kadra pedagogiczna były inspiracją do podjęcia starań   o zgodę na otwarcie szkoły.Szkoła została powołana przy Społecznym Towarzystwie Oświatowym, organizacji mającej na celu tworzenie nowych, alternatywnych form polskiej oświaty.

Zgodnie z jej założeniami szkoła jest mała, wtopiona w lokalną społeczność i poddana nadzorowi rodziców. Ambicje dotyczące podniesienia statusu szkoły, były bodźcem do podjęcia starań o uzyskanie praw szkoły publicznej. Procedura, mająca na celu ocenę poziomu pracy placówki, obejmowała wizytacje lekcji i koncertów oraz kontrolę dokumentacji szkolnej.

Szkoła uzyskała pozytywną opinię, a prawa szkoły publicznej otrzymała decyzją Ministra Kultury   i Sztuki 26 października 1994 roku.W marcu 1995 roku nadano szkole imię Witolda Lutosławskiego. Dzięki udziałowi uczniów w przesłuchaniach warszawskich i ogólnopolskich szkoła zaistniała w środowisku szkół muzycznych. Do dziś zajmuje wśród nich istotne miejsce.

27 czerwca 2013 r. decyzją rodziców organem prowadzącym szkołę stała się Fundacja PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI.

Absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę w szkołach średnich i są najlepszą wizytówką naszej szkoły.