Jubileusz 25-lecia

Szkoła rozpoczęła swą działalność 1 października 1991 roku.
Rok szkolny 2016/2017 został w szkole ogłoszony rokiem jubileuszowym.