Kącik Młodego Twórcy

Kącik Młodego Twórcy to pomysł na całoroczne działania twórcze  łączące wszystkie dziedziny sztuki. W ramach Kącika dzieci tworzą swoje małe dzieła muzyczne, plastyczne, literackie, etc. na zadany temat lub temat dowolny.

Prace plastyczne prezentowane są na wystawach towarzyszących koncertom i audycjom. Wykorzystywane są do tworzenia materiałów koncertowych, umieszczane w gazetce szkolnej i na stronie internetowej. Prace muzyczne wykonywane są przez dzieci lub nauczycieli w ramach koncertów szkolnych.

Kącik Młodego Twórcy ma na celu zachęcić dzieci do wyrażania się poprzez sztukę i do twórczych poszukiwań.