Cykl 4 – letni

Plany zajęć mogą ulec zmianie.

wersja z dnia 06.09.2023 r.

2023/2024

Klasa I

Środa

18.10 – 18.55  Kształcenie słuchu (p. O. Borzyszkowska), sala 107

Piątek

17.30 – 18.15  Kształcenie słuchu (p. O. Borzyszkowska), sala 109

 + instrument główny 2×45 min./ tydz.

Klasa II

Środa

16.30 – 17.15  Kształcenie słuchu (p. O. Borzyszkowska), sala 107

17.20 – 18.05 Wiedza o muzyce (p. O. Borzyszkowska), sala 107

Piątek

18.20 – 19.05 Kształcenie słuchu (p. O. Borzyszkowska), sala 109

+ instrument główny 2×45 min. /tydz.

+ chór (poniedziałek 17:30-19:00 lub czwartek 16:00-17:30) / zespół instrumentalny (orkiestra) (czwartek 16:00-17:30)

+ praca z akompaniatorem 1×15 min./tydz. (obowiązkowo dla instrumentalistów, poza pianistami, gitarzystami i akordeonistami)

Klasa III

Środa

16.30 – 17.15 Kształcenie słuchu (p. K. Boniecka), sala 111

Czwartek

18.25 – 19.10 Audycje muzyczne (p. O. Borzyszkowska), sala 107

Piątek

18.20– 19.05 Kształcenie słuchu (p. K. Boniecka), sala 111

+ instrument główny 2×45 min. /tydz.

+ chór (poniedziałek 17:30-19:00 lub czwartek 16:00-17:30) / zespół instrumentalny (orkiestra) (czwartek 16:00-17:30)

+ fortepian dodatkowy (obowiązkowo dla instrumentalistów, poza pianistami) 1×30 min./tydz.

+ instrument dodatkowy dla pianistów (przedmiot nieobowiązkowy) 1×30 min./tydz.

+ praca z akompaniatorem 1×15 min./tydz. (obowiązkowo dla instrumentalistów, poza pianistami, gitarzystami i akordeonistami)

Klasa IV

Środa

17.20– 18.05  Kształcenie słuchu (p. K. Boniecka), sala 111

Piątek

16.40– 17.25  Audycje muzyczne (p. O. Borzyszkowska), sala 109

17.30 – 18.15  Kształcenie słuchu (p. K. Boniecka), sala 111

+ instrument główny 2×45 min. /tydz.

+ chór (poniedziałek 17:30-19:00 lub czwartek 16:00-17:30) / zespół instrumentalny (orkiestra) (czwartek 16:00-17:30)

+ fortepian dodatkowy (obowiązkowo dla instrumentalistów, poza pianistami) 1×30 min./tydz.

+ instrument dodatkowy dla pianistów (przedmiot nieobowiązkowy) 1×30 min./tydz.

+ praca z akompaniatorem 1×15 min./tydz. (obowiązkowo dla instrumentalistów, poza pianistami, gitarzystami i akordeonistami)