Zapisy i płatności

Zapraszamy dzieci w wieku:

SZKOŁA MUZYCZNA

6 – 8 lat – Cykl 6-letni

9 – 16 lat – Cykl 4-letni

Zgłoszenia  przyjmowane są pod numerem telefonu:
600 015 902 oraz 881 009 826.

Warunkiem przyjęcia  do cyklu 6 – letniego i cyklu 4 – letniego jest uzyskanie pozytywnego wyniku przesłuchania wstępnego.

Regulamin rekrutacji

Przesłuchania rekrutacyjne odbywają się od początku marca do końca roku szkolnego. Nabór uzupełniający trwa od początku lipca do końca września.

 

Opłaty:

czesne za szkołę:

I dziecko:  640 zł / m-c (od września 2024 wzrośnie do 700zł płatne przez 10 miesięcy w roku)

II dziecko:  530 zł / m-c (od września 2024 wzrośnie do 590zł płatne przez 10 miesięcy w roku)

III dziecko: 420 zł / m-c (od września 2024 wzrośnie do 480zł płatne przez 10 miesięcy w roku)

Jednorazowa opłata wstępna po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły : 440zł.

 

Zajęcia dodatkowe:

improwizacja indywidualna: 150 zł / m-c

instrument dodatkowy: 150 zł / m-c  1×30 min. tygodniowo przez 2 lata w cyklu kształcenia

 

Opłat za zajęcia w szkole dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego miesiąca

(z wyłączeniem lipca i sierpnia)  na rachunek bankowy szkoły:

Alior Bank   14 2490 0005 0000 4500 7234 6121

———————————————————————————-

 

MAŁE NUTKI

dzieci 3-6 lat

Zgłoszenia  przyjmowane są pod numerem telefonu:
881 009 826 oraz mailowo: malenutki@szkolamuzyczna.warszawa.pl