Zapisy i płatności

Zapraszamy dzieci w wieku:

SZKOŁA MUZYCZNA

6 – 8 lat – Cykl 6-letni

9 – 16 lat – Cykl 4-letni

Zgłoszenia  przyjmowane są pod numerem telefonu:
600 015 902 oraz 881 009 826.

Warunkiem przyjęcia  do cyklu 6 – letniego i cyklu 4 – letniego jest uzyskanie pozytywnego wyniku przesłuchania wstępnego.

Regulamin rekrutacji

Przesłuchania rekrutacyjne odbywają się od początku marca do końca roku szkolnego. Nabór uzupełniający trwa od początku lipca do końca września.

 

Opłaty:

czesne za szkołę:

I dziecko:  550 zł / m-c

II dziecko:  440 zł / m-c

III dziecko: 330 zł / m-c

Jednorazowa opłata rezerwacyjna po otrzymaniu informacji o przyjęciu do szkoły : 440zł.

Zajęcia dodatkowe:

improwizacja zbiorowa: 60 zł / m-c

improwizacja induwidualna: 90 zł / m-c

instrument dodatkowy: 90 zł / m-c

 

Opłat za zajęcia w szkole dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca

(z wyłączeniem lipca i sierpnia)  na rachunek bankowy szkoły:

Alior Bank   14 2490 0005 0000 4500 7234 6121

———————————————————————————-

 

MAŁE NUTKI

Maluszki: dzieci 0-3 lata

Starszaki: dzieci 4-6 lat

Zgłoszenia  przyjmowane są pod numerem telefonu:
881 009 826 oraz mailowo: malenutki@szkolamuzyczna.warszawa.pl

 

czesne za Małe Nutki:

I dziecko: 150 zł / m-c

II dziecko: 120 zł / m-c

III dziecko: 90 zł / m-c

instrument dla Małych Nutek:

1x 15 min./tydz. 80 zł / m-c

1×30 min./tydz. 160 zł/m-c

W miesiącu, w którym dziecko zostaje wpisane na listę, opłatę nalicza się zgodnie z ilością planowanych w tym miesiącu zajęć. Podaną kwotę należy uregulować w ciągu trzech dni roboczych od momentu wpisania dziecka na listę, na rachunek bankowy Fundacji PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI.

 

Opłat  za zajęcia  dla Małych Nutek  dokonujemy w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca

(z wyłączeniem lipca i sierpnia)  na rachunek bankowy Fundacji PRZESTRZEŃ DLA MUZYKI:

Alior Bank  46 2490 0005 0000 4500 3216 9309