Terminarz

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

31 sierpnia Rada Pedagogiczna, godz. 14:00

1 września godz. 17:00 spotkanie z Rodzicami nowych uczniów, godz. 17:30 spotkania z nauczycielami przedmiotów indywidualnych

17 listopada Koncert Jesienny, g. 17:30, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

30 listopada Konkurs na projekt Muzycznej Kartki Świątecznej (ostateczny termin składania prac)

Listopad – grudzień Instrumentalne Audycje Klasowe

12 – 20 grudnia PRZESŁUCHANIA ŚRÓDROCZNE (kl. II-VI c6, kl. II-IV c4, SM II st.)

13 stycznia ostateczny termin wystawienia ocen

14 stycznia Rodzinne kolędowanie, Mediateka ul. Szegedyńska 13a

19 stycznia Koncert Zimowy, g. 17.30, Sala Koncertowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29

26 stycznia Audycja uczniów klas pierwszych, godz. 17:30, ul. Conrada 6

17 stycznia Rada pedagogiczna klasyfikacyjna, g. 17:15

28 stycznia Rada Pedagogiczna podsumowująca I semestr

1 marca rozpoczęcie rekrutacji, sprawdzian grupowy 13 maja?

Marzec egzamin z fortepianu dodatkowego (SM II st.)

31 marca koncert instrumentów dodatkowych, godz. 17:30, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

1 kwietnia koncert wiosenny, godz. 11:00, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

22 kwietnia III Wewnątrzszkolny Konkurs Bachowski

25 maja Audycja uczniów kl. I c6, godz. 17:30, sala fortepianowa, ul. Conrada 6

24 maja-6 czerwca EGZAMINY PROMOCYJNE I KOŃCOWE (kl. II-VI c6, kl. I-IV c4, SM II st.)

7 czerwca ostateczny termin wystawienia ocen

13 czerwca Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

21 i 22 czerwca koncerty doroczne, g. 17.30, Sala Koncertowa Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29

23 czerwca Rada Pedagogiczna

 

DNI WOLNE OD NAUKI:
31.10 – Dzień Dyrektorski

01.11 – Wszystkich Świętych, dzień ustawowo wolny od pracy

11.11 – Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy
23.12 – 01.01 Zimowa przerwa świąteczna

06.01 – Trzech Króli, dzień ustawowo wolny od pracy
13.02 – 26.02 Ferie zimowe

06.04 – 11.04 wiosenna przerwa świąteczna

01.05 – Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy

02.05 – Dzień Dyrektorski

03.05 – Święto Narodowe, dzień ustawowo wolny od pracy

08.06 – Boże Ciało, dzień ustawowo wolny od pracy

09.06 – Dzień Dyrektorski

23.06 – dzień bez zajęć dydaktycznych

24.06-31.08 – WAKACJE 🙂