Improwizacja

Zajęcia improwizacji to sama radość twórcza! Dzieci  eksperymentują z własną twórczością. W klasach I – III są to zajęcia zbiorowe, na których dzieci improwizują wokalnie, na instrumentach, ruchowo i otwierają się na to co w nich najbardziej kreatywne. Od klasy IV chętni kontynuują temat na zajęciach improwizacji i kompozycji. Tutaj głównie piszą swoje małe utwory, które później ich koledzy oraz nauczyciele wykonują na koncertach. Powstało już niejedno małe muzyczne dzieło!

Zajęcia improwizacji mają na celu otworzyć dzieci, rozbudzić kreatywność i dać podstawowe narzędzia do własnej twórczości muzycznej.