Oferta

Szkoła stara się tworzyć nowoczesną, dostosowaną do potrzeb ofertę
dydaktyczną przy jednoczesnym szacunku dla ponad 20-letniej tradycji szkoły.

Prowadzimy zajęcia nauki gry na instrumentach, zajęcia ogólnomuzyczne,
zespoły instrumentalne, chór, improwizację z elementami kompozycji.

Dla najmłodszych zorganizowaliśmy zajęcia pod hasłem „Małe Nutki”. Są
to wesołe spotkania z muzyką dla dzieci 5-6 letnich.
Przez cały rok działa „Kącik Młodego Twórcy”, w ramach którego dzieci
tworzą i prezentują swoje małe dzieła muzyczne, plastyczne i literackie.

Organizujemy liczne koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi i warszataty
muzyczne.

Wszystkie działania nastawione są na rozwijanie w dzieciach
kreatywności muzycznej, uzdolnień oraz zachęcenie do różnorodnego
kontaktu z muzyką.

Staramy się zaprzyjaźniać dzieci z muzyką i sprawiać by w przyszłości
czuły potrzebę obcowania z tą najpiękniejszą ze sztuk.

Szkoła prowadzi nauczanie w cyklu 6 – letnim  oraz w cyklu 4 – letnim.