Wymagania edukacyjne SSM II stopnia

Wymagania edukacyjne Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego w Warszawie dla poszczególnych przedmiotów:

 Literatura muzyczna  Pobierz 
 Skrzypce  Pobierz 
 Chór  Pobierz