Wymagania edukacyjne SSM II stopnia

podstrona w trakcie tworzenia

Wymagania edukacyjne Społecznej Szkoły Muzycznej II st. im. W. Lutosławskiego w Warszawie dla poszczególnych przedmiotów:

 Literatura muzyczna  Pobierz 
 Formy muzyczne  Pobierz 
 Nauka o muzyce  Pobierz 
 Skrzypce  Pobierz 
Wiolonczela  Pobierz 
Fortepian  Pobierz 
Gitara  Pobierz 
 Chór  Pobierz 
Zespół Kameralny  Pobierz