O szkole II st.

Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia im. W. Lutosławskiego została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej pod nr 830/4/2019 w dniu 12 czerwca 2019 r.

Od 18 stycznia 2021 szkoła ma uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Od września 2019 uruchamiamy I klasę o specjalności instrumentalistyka w klasach skrzypiec, altówki, wiolonczeli, gitary, fortepianu, fletu i trąbki w cyklu 6 letnim.

Posiadamy w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i kształcimy muzyków zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.