27751508 1736665513020143 7590050982029952338 N

Dni Patrona Szkoły c.d.

Jak co roku nasi uczniowie w czasie Dni Patrona naszej szkoły, odwiedzili Powązki. To tam pochowany jest Witold Lutosławski. Dzieci złożyły kwiaty i zapaliły znicze. To miłe, że dbają o pamięć kompozytora. Jest to też okazja do rozmów i żywa lekcja historii.

Dziękujemy uczniom i p. Kasi za dbanie o pamięć o Witoldzie Lutosławskim.